kadry i płace od podstaw

Kadry i płace z obsługą programów/ el. rachunkowości, księgowości

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących uzyskać kwalifikacje w zakresie kadr i płac. Zarówno od podstaw, dla średniozaawansowanych, jak i zaawansowanych. Można je przejśc indywidualnie, lub grupowo.

Specjalista ds. dietetyki i żywienia człowieka

Specjalista ds. dietetyki i żywienia człowieka

Kurs skierowany jest do osób które chcą poznać zasady zdrowego odżywiania oraz dietetyki, przygotowywania diet i planowania zakupów. Jak również do pracowników zakładów żywienia zbiorowego, przedszkoli, szkół, itp.

szkolenie imprezy masowe służba informacyjna, porządkowa

Służba informacyjna i porządkowa na imprezach masowych

Szkolenie jest obowiązkowe dla kandydatów na członków służb porządkowych
i służb informacyjnych na imprezach masowych.

Kierownik ds. bezpieczeństwa na imprezach masowych

Kierownik ds. bezpieczeństwa na imprezach masowych

Szkolenie kierowane również do uczestników programu
Kierunek Kariera Zawodowa.

Kwalifikowany Pracownik Ochrony Fizycznej

Kwalifikowany Pracownik Ochrony Fizycznej

Kurs adresowany jest dla każdego, kto chce podnieść swoje kwalifikacje.
Kurs potwierdza przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia jest przeznaczony dla wszystkich pracowników i kandydatów szeroko pojętego sektora ochrony.

Kurs doskonalący dla kwalifikowanych pracowników ochrony

Kurs doskonalący dla pracowników ochrony

Kurs dedykowany jest osób, które chcą przedłużyć kwalifikacje pracownika ochrony fizycznej. Kurs przeznaczony jest dla kwalifikowanych pracowników ochrony, którzy zgodnie z ustawą deregulacyjną są zobligowani do doskonalenia się co 5 lat. Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony mienia i osób, a także nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Szkolenie z zakresu bezpiecznego i fachowego posługiwania się bronią palną dla Pracowników Ochrony Fizycznej

Posługiwanie się bronią palną z przygotowaniem do egzaminu

Szkolenie przeznaczone jest do osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje w zakresie bezpiecznego i fachowego posługiwania się bronią palną, a także dla osób które chcą przystąpić do zdania egzaminu teoretycznego i praktycznego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji.

Samoobrona kurs z samoobrony

Samoobrona - pałka teleskopowa, szkolenie antynapadowe

Taktyki i techniki interwencji dla wszystkich osób związanych z ochroną i służbami mundurowymi. Nabyte umiejętności posługiwania się ŚPB (pałka wielofunkcyjna typu tonfa, pałka teleskopowa, siła fizyczna, broń palna przemieszczanie się w małych pomieszczeniach. Sposoby wchodzenia do pomieszczeń na broni palnej krótkiej , zatrzymanie niebezpiecznych przestępców przy użyciu ŚPB, sposoby wykorzystania tarczy ochronnej podczas zatrzymywania osób trzymających w dłoniach niebezpieczne przedmioty.

kurs na inspektora danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Przekazanie uczestnikom wiedzy, umożliwiającej przystosowanie procesów przetwarzania danych osobowych do zmian w RODO. Zastosowanie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych
w praktyce, samodzielnie tworzenie pełnej dokumentacji związaną
z przetwarzaniem danych osobowych, samodzielne przeprowadzanie
i dokumentowanie analizy i oceny zagrożeń i ryzyka bezpieczeństwa danych w ich jednostkach organizacyjnych, rejestracja zbiorów w GIODO, aktualizacja zgłoszeń zbiorów.

Specjalista ds. marketingu

Specjalista ds. marketingu

Kurs kierowany jest do osób, które pracują lub w swojej karierze zawodowej planują pracę w działach marketingu, lub reklamy i sprzedaży. budować strategię marketingową, umiejętnie przeprowadzać badania marketingowe, dbać
o pozytywny wizerunek firmy, posługiwać się narzędziami promocji i reklamy, analizować informacje marketingowe.

VAT w transakcjach międzynarodowych

VAT w transakcjach międzynarodowych

Szkolenie kierowane jest do osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu przepisów dotyczących podatku VAT w transakcjach międzynarodowych. Uczestnik szkolenia zna obowiązujące przepisy dotyczące VAT, a także potrafi rozliczać transakcje łańcuchowe oraz trójstronne.

Podatki dla księgowych w praktyce

Podatki dla księgowych w praktyce

Szkolenie kierowane jest do osób chcących uzyskać lub podnieść swoje kwalifikacje w zakresie podatków i księgowości. Zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych wymaganych do pracy w działach kadr i płac. Po ukończeniu szkolenia uczestnik zdobywa wiedzę na temat różnych form podatków w Polsce oraz potrafi je prawidłowo i sprawnie rozliczać.

Kurs na detektywa

Detektyw

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu detektywa. Uczestnicy kursu zostaną przygotowani teoretycznie
z zakresu ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych. Po ukończeniu szkolenia kursanci otrzymają zaświadczenie, które jest podstawą do ubiegania się
o wydanie licencji detektywa.

Dyrektor

Dominika Kaczmarczyk-Żółciak
Tel: 731-200-001
E-mail: biuro@millenium.edu.pl

Godziny otwarcia

Pon.-pt. 9:00 – 17:00