kadry i płace od podstaw

Kadry i płace z obsługą programów Optima i Płatnik, z elementami księgowości

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych zdobyciem zawodu w dziedzinie kadr i płac oraz księgowości, jak również zdobyciem lub poszerzeniem wiedzy w tej dziedzinie.

Specjalista ds. dietetyki i żywienia człowieka

Specjalista ds. dietetyki i żywienia człowieka

Szkolenie kierowane jest do osób, które chcą poznać zasady zdrowego odżywiania oraz dietetyki. Jak również do pracowników zakładów żywienia zbiorowego, przedszkoli, szkół, itp.

szkolenie imprezy masowe służba informacyjna, porządkowa

Służba informacyjna i porządkowa na imprezach masowych

Osoby zainteresowane pracą przy imprezach masowych jako służba informacyjna lub służba porządkowa. Szkolenie jest obowiązkowe dla kandydatów na członków służb porządkowych i służb informacyjnych na imprezach masowych.

Kierownik ds. bezpieczeństwa na imprezach masowych

Kierownik ds. bezpieczeństwa na imprezach masowych

Szkolenie kierowane jest do osób zainteresowanych stanowiskiem Kierownika ds. Bezpieczeństwa na imprezach masowych, które jest niezbędne do wykonywania tego zawodu.

Kwalifikowany Pracownik Ochrony Fizycznej

Kwalifikowany Pracownik Ochrony Fizycznej

Kurs adresowany jest dla każdego, kto chce podnieść swoje kwalifikacje w zakresie ochrony fizycznej. Szkolenie uprawnia do ubiegania się o wpis na listę Kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Kurs doskonalący dla kwalifikowanych pracowników ochrony

Kurs doskonalący dla kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Kurs kierowany jest do pracowników ochrony, którzy posiadają wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Kurs dedykowany jest osób, które chcą przedłużyć kwalifikacje pracownika ochrony fizycznej.

Szkolenie z zakresu bezpiecznego i fachowego posługiwania się bronią palną dla Pracowników Ochrony Fizycznej

Szkolenie doskonalące umiejętności posługiwania się bronią oraz taktyki strzeleckie, przygotowujące do egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni

Szkolenie przeznaczone jest do osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje w zakresie bezpiecznego i fachowego posługiwania się bronią palną, a także dla osób które chcą przystąpić do zdania egzaminu teoretycznego i praktycznego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji.

Specjalista ds. marketingu

Specjalista ds. marketinguSzkolenie kierowane jest do osób, które pracują lub w swojej karierze zawodowej planują pracę w działach marketingu, reklamy i sprzedaży. Do właścicieli małych firm lub osób zajmujących się marketingiem w tych firmach.

kurs na inspektora danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji Inspektora Ochrony Danych oraz osoby odpowiedzialne za ochronę danych osobowych.

Samoobrona kurs z samoobrony

Szkolenie antynapadowe

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników banków, obiektów finansowych, instytucji publicznych oraz osób chcących posiąść wiedzę i umiejętności zachowania się w sytuacji zagrożenia tj. napad czy atak terrorystyczny.

VAT w transakcjach międzynarodowych

VAT w transakcjach międzynarodowych

Szkolenie kierowane jest do osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu przepisów dotyczących podatku VAT w transakcjach międzynarodowych.

Podatki dla księgowych w praktyce

Podatki dla księgowych w praktyce

Szkolenie kierowane jest do osób chcących uzyskać lub podnieść swoje kwalifikacje w zakresie podatków stosowanych w księgowości.

Kurs na detektywa

Detektyw

Kurs kierowany jest do osób, które chcą założyć agencję detektywistyczną lub działać jako samodzielny detektyw. Szkolenie pozwala na uzyskanie licencji detektywa bez konieczności zdawania egzaminu w Komendzie Głównej Policji. W świetle najnowszych przepisów każdy, kto ukończy kurs w wymiarze 50 godzin może ubiegać się o wydanie licencji. Kurs prowadzony jest w oparciu o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa (Dz.U. poz. 1638). W programie szkolenia znalazły się zajęcia przygotowujące do przyszłej pracy detektywa.

Dyrektor

Dominika Kaczmarczyk-Żółciak
Tel: 731-200-001
E-mail: biuro@millenium.edu.pl

Godziny otwarcia

Pon.-pt. 9:00 – 17:00