Kursy Pierwszej Pomocy

Tematyka szkolenia:
1. Ocena stanu poszkodowanego
2. Prawidłowe wezwanie pomocy i rozmowa z dyspozytorem
3. Regulacje prawne dotyczące udzielania pierwszej pomocy
4. Postępowanie w sytuacji stwierdzenia zatrzymania krążenia: Resuscytacja krążeniowo
– oddechowa
5. Sposoby zabezpieczania dróg oddechowych osoby nieprzytomnej
6. Postępowanie w sytuacjach nagłego wystąpienia zagrożenia życia: zadławienie,
padaczka, cukrzyca, udar, wstrząs anafilaktyczny
7. Klasyfikacja poparzeń
8. Zabezpieczanie urazów, złamań, krwotoków.

Cena: 50zł

Cena zawiera:

· Dostęp do materiałów szkoleniowych
· Egzamin w formie testu wyboru nieograniczony czasowo
· Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w wersji elektronicznej (pdf)
· Fakturę VAT za zakupione szkolenia

Zobacz szczegółyWykup dostęp do kursu


DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PRZEPISAMI PRZECIWPOŻAROWYMI ORAZ INSTRUKCJĄ A NASTĘPNIE PRZESTRZEGANIA USTALEŃ W NIEJ ZAWARTYCH BEZWZGLĘDNIE ZOBOWIĄZANY JEST WŁAŚCICIEL JAK I WSZYSCY PRACOWNICY ZATRUDNIENI W BUDYNKU, KTÓRZY POWINNI UMIEĆ ZACHOWAĆ SIĘ W WARUNKACH MAJĄCYCH ZNAMIONA POŻARU, KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ LUB INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA I PODJĄĆ PIERWSZE KROKI ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI RATOWNICZO – GAŚNICZYMI I EWAKUACYJNYMI.
Zakres szkolenia obejmuje:

1. Podstawowe akty prawne regulujące sprawy bezpieczeństwa pożarowego w Polsce oraz dodatkowe uregulowania określone przez właściciela obiektu.
2. Przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów.
3. Zasady zapobiegania możliwości powstania i rozprzestrzeniania się pożarów.
4. Rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i zasady posługiwania się nim.
5. Zadania i obowiązki pracowników w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w tym organizacja ewakuacji ludzi i mienia oraz alarmowania Straży Pożarnej i innych służb ratowniczych.

Cena: 99zł

Cena zawiera:

· Dostęp do materiałów szkoleniowych
· Egzamin w formie testu wyboru nieograniczony czasowo
· Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w wersji elektronicznej (pdf)
· Fakturę VAT za zakupione szkolenia

Zobacz szczegółyWykup dostęp do kursu


Tematyka kursu:
1. Ocena stanu poszkodowanego
2. Prawidłowe wezwanie pomocy i rozmowa z dyspozytorem
3. Regulacje prawne dotyczące udzielania pierwszej pomocy
4. Postępowanie w sytuacji stwierdzenia zatrzymania krążenia: Resuscytacja krążeniowo
– oddechowa
5. Zasady użycia i obsługi automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED)
6. Sposoby zabezpieczania dróg oddechowych osoby nieprzytomnej
7. Postępowanie w sytuacjach nagłego wystąpienia zagrożenia życia: zadławienie,
padaczka, cukrzyca, udar, wstrząs anafilaktyczny
8. Klasyfikacja poparzeń
9. Zabezpieczanie urazów, złamań, krwotoków,
10. Rozpoznanie i przeciwdziałanie wstrząsowi

Cena: 250zł

Cena zawiera:

· Dostęp do materiałów szkoleniowych
· Egzamin w formie testu wyboru nieograniczony czasowo
· Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w wersji elektronicznej (pdf)
· Fakturę VAT za zakupione szkolenia

Zobacz szczegółyWykup dostęp do kursu


Opis kursu

Cena: 290zł

Cena zawiera:

· Dostęp do materiałów szkoleniowych
· Egzamin w formie testu wyboru nieograniczony czasowo
· Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w wersji elektronicznej (pdf)
· Fakturę VAT za zakupione szkolenia

Zobacz szczegółyWykup dostęp do kursu


Tematyka szkolenia:
1. Ocena stanu poszkodowanego
2. Prawidłowe wezwanie pomocy i rozmowa z dyspozytorem
3. Regulacje prawne dotyczące udzielania pierwszej pomocy
4. Postępowanie w sytuacji stwierdzenia zatrzymania krążenia: Resuscytacja krążeniowo
– oddechowa
5. Zasady użycia i obsługi automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED)
6. Sposoby zabezpieczania dróg oddechowych osoby nieprzytomnej
7. Postępowanie w sytuacjach nagłego wystąpienia zagrożenia życia: zadławienie,
padaczka, cukrzyca, udar, wstrząs anafilaktyczny
8. Klasyfikacja poparzeń
9. Zabezpieczanie urazów, złamań, krwotoków,
10. Ochrona przeciwpożarowa
11. Instrukcja ewakuacji

Cena: 290zł

Cena zawiera:

· Dostęp do materiałów szkoleniowych
· Egzamin w formie testu wyboru nieograniczony czasowo
· Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w wersji elektronicznej (pdf)
· Fakturę VAT za zakupione szkolenia

Zobacz szczegółyWykup dostęp do kursu