Kurs Ochrona przeciwpożarowa

Szkolenie przeciwpożarowe

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy chcą posiąść wiedzę z zakresu zapobiegania jak i zachowania się w sytuacji pożarowej.

Ilość godzin: 6

Grupa docelowa:

Kurs dedykowany jest dla pracowników firm i osób fizycznych pragnących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Cele szkolenia:

Dzięki dostosowaniu programu szkolenia do konkretnej branży, a nawet stanowiska – zmniejszamy ryzyko zawodowe. Odpowiednie przeszkolony pracownik zawsze będzie wiedział, jak bezpiecznie wydostać się z miejsca pożaru i w miarę możliwości chronić mienie zakładu pracy.

Efekty kształcenia:

Absolwent szkolenia zna i potrafi:

  •  potrafi zachować się w sytuacji pożarowej
  • wie jak unikać potencjalnych zagrożeń pożarowych

Zainteresowany? Skontaktuj się z nami za pomocą formularza.