Pierwsza Pomoc Przedmedyczna z AED

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy chcą posiąść wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, razem z obsługą defibrylatora AED.

Pierwsza pomoc BHP

Ilość godzin: 8

Grupa docelowa:

Kurs dedykowany jest dla pracowników firm i osób fizycznych pragnących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Cele szkolenia:

Uczestnik  posiądzie wiedzę i kompetencje, by ocenić stan osób poszkodowanych, rozpoznać stan  zagrożenia życia oraz przeprowadzić Resuscytację Krążeniowo Oddechową, a w takiej konieczności zastosować masaż serca za pomocą AED.

Efekty kształcenia:

Absolwent szkolenia zna i potrafi:

  • potrafi umiejętnie rozpoznać zagrożenie życia poszkodowanego 
  • potrafi ocenić stan  poszkodowanej osoby 
  • zna zasady udzielania pierwszej pomocy 
  • zna zasady bezpieczeństwa w czasie udzielania pomocy 
  • potrafi umiejętnie udzielać pomocy przedmedycznej 

Zainteresowany? Skontaktuj się z nami za pomocą formularza.