KURS NA KWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ

CELE SZKOLENIA
Kurs potwierdza przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia jest przeznaczony dla wszystkich pracowników i kandydatów szeroko pojętego sektora ochrony. Po zakończeniu kursu uczestnik otrzyma świadectwo ukończenia kursu potwierdzające przygotowanie teoretyczne i praktyczne zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 2013 w sprawie wymagań w zakresie szkoleń i kursów (Dz.U. poz.1688), które umożliwia dokonanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony.

Po ukończeniu kursu absolwent zna:
- przepisy prawa związane z ochroną fizyczną osób i mienia, w tym przepisy prawa karnego, cywilnego i prawa pracy,
- podstawy psychologii oraz etyki pracownika ochrony,
- zasady udzielania pierwszej pomocy,
- zagadnienia dot. ochrony obiektów, konwojów oraz technicznych środków zabezpieczenia mienia,
oraz potrafi:
- wykorzystać wiedzę teoretyczną w praktyce,
- stosować techniki samoobrony,
- stosować techniki interwencyjne,
- bezpiecznie obchodzić się z bronią,
- poprawnie i skutecznie reagować w sytuacjach zagrożenia.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Kurs adresowany jest dla każdego, kto chce podnieść swoje kwalifikacje.
Wymagane jest:
- ukończenie 21 lat,
- oświadczenie o niekaralności,
- obywatelstwo polskie lub krajów unii europejskiej,
- minimum podstawowe wykształcenie.

ZAKRES TEMATYCZNY
- zagadnienia dotyczące ochrony osób i mienia;
- elementy prawa karnego, prawa cywilnego i prawa pracy;
- wybrane zagadnienia z psychologii;
- etyka pracownika ochrony;
- zasady udzielania pomocy przedlekarskiej;
- wykonywanie zadań ochrony mienia wraz z szkoleniem strzeleckim;
- zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych.

KORZYŚCI
Kurs kończy się uzyskaniem uprawnień umożliwiających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas kursu pozwolą w sposób bezpieczny i skuteczny wykonywać czynności służbowe. Nabyte podczas kursu umiejętności pozwolą na wykonywanie ochrony osób i mienia w sposób skuteczny i bezpieczny.

CZAS TRWANIA KURSU: 245 godzin (ok. 2 miesiące)

Sprawdź także: PROGRAM SZKOLENIA.Zapytaj o szkolenie

Jeżeli są Państwo zainteresowani szkoleniami na pracownika ochrony fizycznej prosimy o kontakt przez formularz.
COPYRIGHT 2016 | MILLENIUM SZKOLENIA
Stworzone przez DIGNET MEDIA