Doradztwo prawne

Świadczymy usługi z wielu dziedzin prawa! Porady prawne są realizowane wyłącznie przez wykwalifikowaną kadrę, nasz zespół posiada wykształcenie prawnicze i wieloletnie doświadczenie.

PRAWO CYWILNE

Udzielamy porad prawnych z zakresu:

- Odszkodowań (wypadki komunikacyjne, wypadki przy pracy, błędy w sztuce medycznej)
- Działu spadków, zachowku, testamentów, dziedziczenia, stwierdzenia nabycia spadku, wydziedziczenia
- Zasiedzenia, zniesienia współwłasności, służebności
- Umów cywilnoprawnych w tym.in.: zlecenie, świadczenie usług,
- Spraw o zapłatę
- Wszelkich spraw związanych z wykonaniem, niewykonaniem, nienależytym wykonaniem umów i zobowiązań.


SPRAWY RODZINNE

Zajmujemy się między innymi:
- Rozwodami – sporządzamy wszelkiego rodzaju pisma procesowe: wnioski i pozwy o separację, pozwy rozwodowe z orzekaniem o winie i bez orzekania, o orzeczenie nieważności małżeństwa i inne
- Alimentami – zasądzenie alimentów, zmiana wysokości alimentów (podwyższenie lub obniżenie), uchylenie obowiązku płacenia alimentów na rzecz dzieci, byłych małżonków i innych członków rodziny
- Uregulowaniem kontaktów z dziećmi – pomagamy w ustaleniu zakresu opieki nad dziećmi parom pozostającym w separacji, w trakcie oraz po rozwodzie. Ponadto zajmujemy się sprawami o przysposobienie, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
- Podziałem majątku wspólnego


PRAWO ADMINISTRACYJNE

Udzielamy porad prawnych z zakresu:
- Gospodarki nieruchomościami
- Lokali komunalnych
- Świadczeń socjalnych
- I innych spraw administracyjnych


Sporządzamy:
- Odwołania od decyzji administracyjnych
- Odwołania do SKO
- Pisma do urzędu skarbowego i zakładu ubezpieczeń
- Pisma do inspektoratu nadzoru budowlanego
- Skargi do WSA, NSA
- Inne wnioski, skargi, odwołania, zażalenia i wszelkie pisma w toku postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego


PRAWO PRACY:

Świadczymy porady prawne z zakresu prawa pracy:
- Umów o pracę na czas nieokreślony, na czas określony, na zastępstwo
- Rozwiązywania umów o pracę
- Wypowiedzeń zmieniających, odwołań od wypowiedzenia
- Urlopów
- Nagród jubileuszowych
- Ustalenia istnienia i treści stosunku pracy
- Zakazu konkurencji
- Praw i obowiązków pracodawców
- Ochrony wynagrodzenia
- Postępowania przed sądami w sprawach z zakresu prawa pracy


Sporządzamy:
- Opinie prawne
- Pozwy o zapłatę wynagrodzenia
- Odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę
- Pozwy o odszkodowanie za niesłuszne rozwiązanie umowy
- Zażalenia
- Apelacje
- Pisma do pracodawcy
- Wszelkie pisma w toku postępowania z zakresu prawa pracy
Formularz kontaktowy

Jeżeli są Państwo zainteresowani poradami prawnymi prosimy o kontakt przez formularz.
COPYRIGHT 2016 | MILLENIUM SZKOLENIA
Stworzone przez DIGNET MEDIA