KURS DOSKONALĄCY UMIEJĘTNOŚCI KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY FIZYCZNEJ

CEL SZKOLENIA
Zgodnie z art. 38b. Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia "Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej ma obowiązek, co 5 lat przejść szkolenie lub kurs w zakresie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pkt. 8, oraz przedstawić właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji, zaświadczenie o odbyciu szkolenia lub kursu".
W odpowiedzi na ten wymóg nasz ośrodek wprowadza dla Państwa do swojej oferty Kurs doskonalący umiejętności teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, przeznaczony dla kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, którzy są zobowiązani do odbywania takiego szkolenia, co 5 lat.
Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności oraz przypomnienie informacji pozyskanych w trakcie kursu na kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej.

Każdy z uczestników po ukończeniu kursu doskonalącego:
- zna przepisy prawa w zakresie ochrony osób i mienia,
- potrafi udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej,
- umie używać broni w sposób bezpieczny dla siebie i innych,
- potrafi skutecznie stosować techniki samoobrony oraz techniki interwencyjne.

UCZESTNIK SZKOLENIA
Kurs kierowany jest do pracowników ochrony, którzy posiadają wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i mienia i potrzebują odbyć szkolenie doskonalące celem przedłużenia wpisu. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:
- spełnienie wszystkich kryteriów, które są wymagane na szkolenie kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej,
- ukończenie szkolenia kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej.

ZAKRES TEMATYCZNY:
- wybrane zagadnienia prawne obejmujące uprawnienia, odpowiedzialność karną i cywilną,
- zasady udzielania pomocy przedlekarskiej,
- wyszkolenie strzeleckie,
- samoobronę i techniki interwencyjne.

KORZYŚCI
Kurs pozwala na przedłużenie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony o kolejne 5 lat.

CZAS TRWANIA: 40 godzin

Sprawdź także: PROGRAM SZKOLENIA.Zapytaj o szkolenie

Jeżeli są Państwo zainteresowani szkoleniami doskonalającymi umiejętności pracowników ochrony fizycznej prosimy o kontakt przez formularz.
COPYRIGHT 2016 | MILLENIUM SZKOLENIA
Stworzone przez DIGNET MEDIA