Kurs detektywistyczny

CEL KURSU
Celem kursu jest przekazanie niezbędnej wiedzy do uzyskania licencji detektywa. Słuchaczom zostanie przekazana profesjonalna wiedza z zakresu ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych. Słuchacze otrzymają szczegółową wiedzę dotyczącą przepisów regulujących wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych oraz wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych na terenie całej Unii Europejskiej.

Po ukończeniu kursu uczestnik:
- zna zasady ochrony, przetwarzania i przechowywania danych osobowych oraz informacji niejawnych,
- zna uprawnienia i obowiązki detektywa,
- zna zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

UCZESTNICY KURSU
Kurs przeznaczony jest dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa bez konieczności zdawania egzaminu w Komendzie Głównej Policji. W świetle najnowszych przepisów prawnych (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa) każdy, kto ukończy kurs w wymiarze 50 godzin może wystąpić z wnioskiem o wydanie licencji detektywa do Komendanta Wojewódzkiego Policji.

WYMAGANIA Kandydat kursu:
- ukończył 21 lat,
- posiada obywatelstwo polskie,
- ma pełną zdolność do czynności prawnych
- posiada minimum średnie wykształcenie,
- nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, nie został dyscyplinarnie usunięty z Policji, Wojska, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub innego urzędu administracji publicznej w okresie ostatnich 5 lat.

KORZYŚCI
Szkolenie otwiera drogę do wykonywania wolnego zawodu detektywa. Dzięki zdobytej wiedzy kursanci będą świadomi jak skutecznie działać w granicach prawa i jak postępować z zebranymi materiałami, by nie zaszkodzić sobie oraz swoim klientom.

CZAS TRWANIA KURSU: 50 godzin

Sprawdź także: PROGRAM SZKOLENIA.Formularz kontaktowy

Jeżeli są Państwo zainteresowani szkoleniami na detektywa prosimy o kontakt przez formularz.
COPYRIGHT 2016 | MILLENIUM SZKOLENIA
Stworzone przez DIGNET MEDIA