KIEROWNIK DS. BEZPIECZEŃSTWA NA IMPREZACH MASOWYCH

CEL SZKOLENIA
Nabycie umiejętności oraz uprawnień do wykonywania zadań kierownika do spraw bezpieczeństwa na imprezach masowych zgodnie z wymogami jakie powinni spełniać Kierownik ds. Bezpieczeństwa, Służby porządkowe i Służby informacyjne z dnia 30 sierpnia 2011 r. Dz. u. Nr 183, poz. 1087 z późn. zm. Kurs pozwala na nabycie umiejętności i wiedzy, które są niezbędne do wykonywania zadań kierownika ds. bezpieczeństwa.

EFEKTY KSZTAŁCENIA
Absolwent szkolenia zna:
- przepisy dotyczące bezpieczeństwa imprez masowych
- zadania, uprawnienia i obowiązki poszczególnych służb na imprezie masowej,
- procedury ewakuacji
oraz potrafi:
- sporządzić dokumentację na potrzeby wydania zezwolenia
- rozmieścić służby organizatora na obiekcie w zależności od rodzaju imprezy i charakteru zagrożeń,
- zabezpieczyć imprezę pod katem medycznym, sanitarnym i przeciwpożarowym,

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Szkolenie kierowane jest dla kandydatów na kierowników do spraw bezpieczeństwa na imprezach masowych a także dla kandydatów na członków służb porządkowych i służb informacyjnych imprezy masowej.
Wymagane jest:
- ukończenie 21 lat,
- oświadczenie o niekaralności,
- obywatelstwo polskie lub krajów unii europejskiej.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA
Osoby kończące szkolenie będą przygotowane do pełnienia obowiązków kierownika do spraw bezpieczeństwa podczas trwania imprez masowych. Zdobędą niezbędną wiedzę do podjęcia odpowiedzialności za ten zakres organizacji imprezy oraz podległych mu członków służby porządkowej i służby informacyjnej. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02 września 2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne (Dz. U. Nr 183, poz. 1087) kandydaci na kierowników ds. bezpieczeństwa jak i na członków obu służb, podlegają obowiązkowemu szkoleniu.

CZAS TRWANIA KURSU: 50 godzin

Sprawdź także: PROGRAM SZKOLENIA.Zapytaj o szkolenie

Jeżeli są Państwo zainteresowani szkoleniami na kierownika służby porządkowej prosimy o kontakt przez formularz.
COPYRIGHT 2016 | MILLENIUM SZKOLENIA
Stworzone przez DIGNET MEDIA