Imprezy masowe - pracownik służby informacyjnej i porządkowej

CEL SZKOLENIA:
Nabycie umiejętności oraz uprawnień do wykonywania zadań z zakresu ochrony imprez masowych zgodnie z wymogami jakie powinni spełniać Kierownik ds. Bezpieczeństwa, Służby porządkowe i Służby informacyjne z dnia 30 sierpnia 2011 r. Dz. u. Nr 183, poz. 1087 z późn. zm.

EFEKTY KSZTAŁCENIA
Absolwent kursu zna: - przepisy prawa w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych,
- procedury ewakuacji obowiązujące na imprezach,
oraz potrafi:
- zapewnić uczestnikom imprezy bezpieczeństwo w sytuacji zagrożenia,
- poprawnie wylegitymować uczestników imprezy,
- udzielić pierwszej pomocy osobie poszkodowanej.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Szkolenie jest obowiązkowe dla kandydatów na członków służb porządkowych i służb informacyjnych imprezy masowej.
Wymagane jest:
- ukończenie 18 lat,
- oświadczenie o niekaralności,
- obywatelstwo polskie lub krajów unii europejskiej.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:
Osoby kończące szkolenie będą przygotowane do pracy przy zabezpieczaniu imprez masowych. Zdobyte uprawnienia zezwalają na zabezpieczanie koncertów, imprez sportowych, artystycznych, pikników, festynów itp. Po pozytywnym ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenie zezwalające na wykonywanie zadań członka służby informacyjnej i porządkowej.

CZAS TRWANIA KURSU: 8 godzin

Sprawdź także: PROGRAM SZKOLENIA.Zapytaj o szkolenie

Jeżeli są Państwo zainteresowani szkoleniami na procownika służby informacyjnej i porządkowej prosimy o kontakt przez formularz.
COPYRIGHT 2016 | MILLENIUM SZKOLENIA
Stworzone przez DIGNET MEDIA