W każdym zakładzie pracy powinna być osoba wyznaczona i przeszkolona do udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej. Obowiązkiem pracodawcy jest wyznaczenie takiej osoby (lub osób) i udostępnienie tej informacji innym pracownikom. Informacja taka powinna obejmować: imię i nazwisko, miejsce wykonywania pracy oraz numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej. Ilość osób, które powinny zostać przeszkolone pod kątem udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej uzależniona jest od rodzaju i poziomu zagrożeń oraz liczby zatrudnionych pracowników. Osoby te będą odpowiadać za organizację pomocy w sytuacji zagrożenia oraz wyposażenie apteczki firmowej.
Szkolenie osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy ma na celu przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu postępowania i reagowania w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu.

Program szkolenia obejmuje:
• aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy,
• bezpieczeństwo osoby udzielającej pierwszej pomocy,
• sposoby zaopatrywania ran i postępowanie w przypadku urazów poszczególnych części ciała,
• zabezpieczenie poszkodowanego na miejscu wypadku,
• ćwiczenia praktyczne z udziałem fantomów, środków opatrunkowych i przyrządów resuscytacyjnych.

Szkolenie prowadzone jest pod okiem ratowników medycznych z wieloletnim doświadczeniem praktycznym i dydaktycznym. Program szkolenia zgodny jest z normami unijnymi zalecanymi przez Europejską Radę Resuscytacji. Odpowiednia ilość czasu pozwala na wielokrotne przećwiczenie procedur i wypracowanie właściwych nawyków.Zapytaj o szkolenie

Jeżeli są Państwo zainteresowani szkoleniami BHP prosimy o kontakt przez formularz.

COPYRIGHT 2018 | MILLENIUM SZKOLENIA
Stworzone przez DIGNET MEDIA