W każdym zakładzie pracy muszą znaleźć się osoby wyznaczone do ochrony przeciwpożarowej. Na mocy art. 2091.§ 1 Kodeksu Pracy obowiązek ich wyznaczenia spoczywa na pracodawcy. Pracownik wyznaczony do zwalczania pożarów i ewakuacji innych pracowników musi posiadać aktualne szkolenie prowadzone pod kątem wykonywanej funkcji.
Celem szkolenia jest przygotowanie osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej do realizacji zadań mających zapewnić ochronę życia, zdrowia i mienia przed pożarem, klęską żywiołową lub innymi, miejscowymi zagrożeniami.
Program szkolenia uwzględnia rodzaj i zakres prowadzonej działalności oraz poziom występujących zagrożeń.

W trakcie trwania kursu omówione zostaną:
• procedury ewakuacyjne z uwzględnieniem specyfiki obiektu oraz Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego budynku,
• zasady zabezpieczania przeciwpożarowego urządzeń i instalacji,
• zastosowania urządzeń przeciwpożarowych, sprzętu pożarniczego i ratowniczego,
• ogólne zasady gaszenia pożarów.Zapytaj o szkolenie

Jeżeli są Państwo zainteresowani szkoleniami BHP prosimy o kontakt przez formularz.

COPYRIGHT 2018 | MILLENIUM SZKOLENIA
Stworzone przez DIGNET MEDIA