Pracownik, który odbył szkolenie wstępne do roku czasu powinien odbyć także szkolenie okresowe. Szkolenie okresowe ma celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie BHP oraz zaznajomienie uczestników z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. Prowadzenie regularnych szkoleń w zakresie BHP pozwala na zminimalizowanie ryzyka wystąpienia chorób zawodowych oraz utrzymanie aktywności zawodowej pracowników.

Szkolenie wstępne i okresowe prowadzimy dla stanowisk:


• pracodawcy i osób kierujących pracownikami:
Kierownik jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie BHP w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenia BHP dla stanowisk kierowniczych muszą być przeprowadzane nie rzadziej niż raz ma 5 lat. Celem szkolenia okresowego kadry kierowniczej jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy z zakresu oceny zagrożeń występujących w środowisku pracy i ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

• administracyjno-biurowych:
Szkolenie okresowe pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych powinno być przeprowadzone nie rzadziej niż raz na 6 lat. Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do pracowników firm korporacyjnych, administracji państwowej, szkół i innych placówek oświatowych oraz pracowników wykonujących na co dzień prace biurowe i pracujących przed monitorem komputera. Program szkolenia obejmuje: ocenę zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, kształtowanie pracy zgodnie z warunkami BHP oraz postępowanie w razie zaistnienia wypadku.

• robotniczych
Szkolenia BHP dla stanowisk robotniczych muszą być przeprowadzane nie rzadziej niż raz ma 3 lata, natomiast w przypadku prac o szczególnym zagrożeniu, nie rzadziej niż na rok. Szkolenie dla tego typu stanowisk jest niezwykle ważne ponieważ to właśnie na te stanowiska obarone są największą liczbą zagrożeń związany z wykonywaniem pracy. Szkolenie obejmuje: zapoznanie się pracowników z zasadami BHP, zdobycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach niebezpiecznych oraz przyswojenie metod przeciwdziałania wypadkom.

• inżynieryjno-technicznych
Szkolenie jest kierowane do pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji. Szkolenie takie powinno być przeprowadzanie nie rzadziej niż co 5 lat. Kurs obejmuje: identyfikację i ocenę zagrożeń występujących w procesach pracy, organizację pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii a także metody likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.

• pracowników służby BHP:
Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby. Szkolenie okresowe dla pracowników służby bhp i innych osób wykonujących zadania tej służby powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat. Zakres szkolenia obejmuje: zapoznanie się aktami prawnymi BHP, wykrycie i analizę zagrożeń występujących w pracy oraz oceną ryzyka zawodowego dla poszczególnych grup stanowisk, zapoznanie się z elementami środowiska pracy wpływającymi negatywnie na zdrowie pracowników oraz rozpoznanie okoliczności i przyczyn występowania wypadków przy pracy.Zapytaj o szkolenie

Jeżeli są Państwo zainteresowani szkoleniami BHP prosimy o kontakt przez formularz.

COPYRIGHT 2018 | MILLENIUM SZKOLENIA
Stworzone przez DIGNET MEDIA