Szkolenie wstępne BHP i okresowe dla różnych grup zawodowych

Szkolenie BHP

Zgodnie z Kodeksem Pracy, Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez aktualnego szkolenia BHP. W tym celu konieczne jest przeprowadzenie szkolenia wstępnego z zakresu BHP, na które składa się instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy. Następnie szkolenia aktualizuje się okresowo w zależności od grupy zawodowej. 

kurs P.poż BHP

Ilość godzin: 3-8 lekcji po 45 min w zależności od stanowiska pracy

Grupa docelowa:

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników:

  • administracyjno-biurowych
  • robotniczych
  • inżynieryjno-technicznych
  • medycznych
  • pracowników służby BHP

Cele szkolenia:

Program szkolenia tworzony jest w oparciu o doświadczenie pracowników służby BHP i odpowiednio modyfikowany w zależności od grupy zawodowej dla której jest prowadzony.

Efekty kształcenia:

W trakcie szkolenia pracownik poznaje:

  • podstawowe zasady BHP oraz PPOŻ,
  • sposób wykonywania obowiązków na właściwym dla siebie stanowisku,
  • ocenę zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
  • zasady udzielanie pierwszej pomocy,
  • właściwe postępowanie w razie wystąpienia wypadku.

Dodatkowe informacje:

Szkolenie możemy zorganizować w trybie indywidualnym, jak również dla grupy. Szkolenie prowadzone jest w trybie stacjonarnym jak również zdalnym.

Zainteresowany? Skontaktuj się z nami za pomocą formularza.