Szkolenie RODO Ochrona danych osobowych

RODO Ochrona danych osobowych

Szkolenie RODO Ochrona danych osobowych kierowane jest do osób odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych w firmie, wyznaczonych do ochrony danych osobowych lub zarządzających stronami, bazami danych, itp. Szkolenia RODO Ochrona danych osobowych odbywają się w formie online lub stacjonarnej.

kurs na inspektora danych osobowych

Ilość godzin: 16 lekcji po 45 min

Grupa docelowa:

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji Inspektora Ochrony Danych 

Osoby odpowiedzialne za ochronę danych osobowych, lub zarządzające stronami, bazami danych itp.

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy, umożliwiającej przystosowanie procesów przetwarzania danych  osobowych do zmian w RODO.

Efekty kształcenia:

Absolwent szkolenia zna i potrafi:

  • zastosować obowiązujące przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych w praktyce
  • samodzielnie stworzyć pełną dokumentację związaną z przetwarzaniem danych osobowych
  • samodzielnie przeprowadzić i udokumentować analizę i ocenę zagrożeń i ryzyka  bezpieczeństwa danych w ich jednostkach organizacyjnych
  • rejestrować zbiory w GIODO
  • aktualizować zgłoszenia zbiorów przygotować się do wdrożenia wytycznych określonych w  Rozporządzeniu ogólnym Parlamentu Europejskiego i Rady

Dodatkowe informacje:

Szkolenie możemy zorganizować w trybie indywidualnym, jak również dla grupy. Ilość godzin szkolenia oraz program szkolenia może zostać dopasowana do potrzeb uczestnika.

Zainteresowany? Skontaktuj się z nami za pomocą formularza.