KPA dla początkujących

Kadry i płace w różnych wariantach

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych zdobyciem zawodu w dziedzinie kadr i płac oraz księgowości, jak również zdobyciem lub poszerzeniem wiedzy w tej dziedzinie.

KPA dla zaawansowanych

Kadry i płace z obsługą programów Optima
i Płatnik z elementami księgowości

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych zdobyciem zawodu w dziedzinie kadr i płac oraz księgowości, jak również zdobyciem lub poszerzeniem wiedzy w tej dziedzinie.

Prawo Pracy

Prawo pracy

Szkolenie kierowane jest do właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw MŚP, pracowników MŚP zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych, pracowników MŚP objętych planami związanymi z awansem, tj. osoby planowane do objęcia stanowiska kierowniczego oraz wszystkich tych, którzy chcieliby podnieść swoje kwalifikacje i zdobyć wiedzę z zakresu prawa pracy.

Zmiany w prawie pracy

Zmiany w prawie pracy

Szkolenie kierowane jest do osób chcących uzyskać lub podnieść swoje kwalifikacje w zakresie prawa pracy i bieżących zmian w tym zakresie.

RODO - Szkolenie zawodowe

Ochrona danych osobowych - RODO

Osoby odpowiedzialne za ochronę danych osobowych w firmie, wyznaczone do ochrony danych osobowych lub zarządzające stronami, bazami danych, itp.

ZASIŁKI DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Z ZALICZENIEM PRACY ZA GRANICĄ

Zasiłki dla bezrobotnych z zaliczeniem pracy za granicą

Szkolenie jest kierowane do pracowników Powiatowych Urzędów Pracy realizujących decyzje Wojewódzkiego Urzędu Pracy z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz pracowników rejestrujących osoby bezrobotne i realizujących zadania EURES.

Dyrektor

Dominika Kaczmarczyk-Żółciak
Tel: 731-200-001
E-mail: biuro@millenium.edu.pl

Godziny otwarcia

Pon.-pt. 9:00 – 17:00