Cele szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pracy na stanowisku pracownika biurowego, a w szczególności zdobycie lub pogłębienie informacji w zakresie: organizacji i zarządzania biurem, tworzenia dokumentów, wykorzystania technik biurowych, korzystania z pakietu biurowego MS Office.

Efekty kształcenia

Absolwent kursu:

  • potrafi właściwie zorganizować pracę na stanowisku biurowym oraz efektywnie zarządzać czasem pracy,
  • zna techniki przepływu informacji oraz standardowe procedury biurowe,
  • zna tradycyjne i nowoczesne sposoby utrwalania i przechowywania informacji i potrafi skutecznie z nich korzystać,
  • zna zasady tworzenia pism służbowych i korespondencji,
  • potrafi korzystać z funkcji w arkuszach kalkulacyjnych, które usprawniają pracę.

Warunki uczestnictwa

  • ukończone 18 lat,
  • wykszłacenie średnie.

Czas trwania

32 godziny dydaktyczne

Zapisy

Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.