Cele szkolenia

Kurs kierowany jest do osób, które pracują lub w swojej karierze planują pracę w działach marketingu, reklamy lub sprzedaży. Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne poszerzenie wiedzy i nabycie nowych kompetencji zawodowych.

Efekty kształcenia

Absolwent kursu zna oraz potrafi:

  • budować strategię marketingową,
  • umiejętnie przeprowadzać badania marketingowe,
  • dbać o pozytywny wizerunek firmy,
  • posługiwać się narzędziami promocji i reklamy,
  • analizować informacje marketingowe.

Warunki uczestnictwa

  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie średnie.

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych

Zapisy

Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.