Cele szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie prawa pracy, niezbędnej dla managerów. Poznanie prawa pracy od podstaw pozowoli na lepszą organizację i zarządzanie przedsiębiorstwem.

Efekty kształcenia

Absolwent szkolenia:

  • Posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu prawa pracy.
  • Zna zasady systemu podatkowego obowiązującego w Polsce
  • Wie jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w przypadku zatrudnienia pracowników.
  • Wie jakie konsekwencje są związane z nierespektowaniem obowiązków.
  • Zna przepisy dotyczące możliwych form kontroli pracownika,
  • Potrafi prawidłowo prowadzić dokumentację pracowniczą.
  • Potrafi rozliczać czas pracy, urlopy pracownicze.
  • Respektuje obowiązki pracodwcy wobec pracownika.

Warunki uczestnictwa

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych

Zapisy

Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.