Cele szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie nowych kompetencji i umiejętności pozwalających na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Efekty kształcenia

Absolwent szkolenia:

  • Wie jakie działania należy podjąć, żeby założyć/zawiesić/zamknąć rozpocząć działalność gospodarczą
  • Zna różne formy prawne prowadzenia działalności i wie z jakimi korzyściami o ograniczeniami są związane
  • Zna zasady systemu podatkowego obowiązującego w Polsce
  • Wie jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w przypadku zatrudnienia pracowników.
  • Wie jakie składki jest zobowiązany opłacać
  • Wie jakie organy kontrolne i w jakim obszarze mogą prowadzić kontrolę w przedsiębiorstwie
  • Wie jakie konsekwencje są związane z nierespektowaniem obowiązków
  • W oparciu o analizę zasobów przedsiębiorstwa potrafi podjąć decyzję, które z obowiązków pracodawcy możne zlecić innym podmiotom

Warunki uczestnictwa

  • ukończone 18 lat,
  • wykszłacenie średnie.

Czas trwania

32 godziny dydaktyczne

Zapisy

Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.