Cele szkolenia

Kurs kierowany jest do osób, które pracują lub planują rozpocząć karierę zawodową w działach kadr i płac. Szkolenie pozwala na kompleksowe zapoznanie się z programami Symfonia, Płatnik i Optima.

Efekty kształcenia

Uczestnik kursu wie w jaki sposób oraz potrafi:

  • prowadzić dokumentację pracowniczą,
  • rozliczać pracowników z Urzędem Skarbowym i ZUS-em,
  • korzystać z programów PŁATNIK oraz OPTIMA,
  • rozliczać czas pracy,
  • naliczać wynagrodzenia i narzuty za wynagrodzenia,
  • obliczać wynagrodzenia za urlop, czas choroby, odprawę, ekwiwalenty pieniężne za urlop, czas choroby, podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
  • pracować w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych,
  • archiwizować akta osobowe.

Warunki uczestnictwa

  • ukończone 18 lat,
  • średnie wykształcenie.

Czas trwania

32 godziny dydaktyczne

Zapisy

Prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.