Kurs kierowany jest do osób, które pracują lub w swojej karierze planują pracę w działach marketingu, reklamy lub sprzedaży. Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne poszerzenie wiedzy i nabycie nowych kompetencji zawodowych.

Kurs kierowany jest do osób, które pracują lub planują rozpocząć karierę zawodową w działach kadr i płac. Szkolenie pozwala na kompleksowe zapoznanie się z programami Symfonia, Płatnik i Optima.

Kurs kierowany jest do osób, które pracują lub chcą rozpocząć pracę w charakterze Inspektora ochrony danych osobowych. Celem kursu jest przekazanie uczestnikom wiedzy, umożliwiającej przystosowanie procesów przetwarzania danych osobowych do RODO.

Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie prawa pracy, niezbędnej dla managerów. Poznanie prawa pracy od podstaw pozowoli na lepszą organizację i zarządzanie przedsiębiorstwem.

Kurs przygotowujący do pracy na stanowisku pracownika biurowego, a w szczególności zdobycia lub pogłębienia informacji w zakresie: organizacji i zarządzania biurem, tworzenia dokumentów, wykorzystania technik biurowych, korzystania z pakietu biurowego MS Office.

Kurs kierowany jest do osób, które chcą otworzyć własną działalność godspodarczą. Celem szkolenia jest zdobycie nowych kompetencji i umiejętności pozwalających na sprawne zarządzanie firmą.