Cele szkolenia

Głównym celem prowadzenia szkolenia strzeleckiego jest przekazanie wiedzy z zakresu bezpiecznego i fachowego posługiwania się bronią palną oraz przygotowania słuchacza do zdania egzaminu teoretycznego i praktycznego  przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji.

Efekty kształcenia

Absolwent kursu zna:

 • działanie i przeznaczenie broni palnej,
 • przepisy regulujące posiadanie, dysponowanie bronią palną,
 • zasady bezpiecznego posługiwania się bronią palną.

Absolwent szkolenia potrafi:

 • w sposób bezpieczny obchodzić się z bronią palną,
 • przyjmować właściwe postawy strzeleckie,
 • strzelać z broni palnej w zgodzie z jej przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa.

Warunki uczestnictwa

W kursie może brać udział każdy, kto:

 • posiada wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
 • ukończył 21 lat,
 • posiada obywatelstwo polskie,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych
 • posiada minimum średnie wykształcenie.

Czas trwania

18 godzin lekcyjnych

Zapisy

Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.