Cele szkolenia

Nabycie umiejętności oraz uprawnień do wykonywania zadań członka służby informacyjnej i porządkowej na imprezach masowych zgodnie z wymogami jakie powinni spełniać Kierownik ds. Bezpieczeństwa, Służby porządkowe i Służby informacyjne z dnia 30 sierpnia 2011 r. Dz. u. Nr 183, poz. 1087 z późn. zm. Kurs pozwala na nabycie umiejętności i wiedzy, które są niezbędne do zabezpieczania imprez masowych.

Efekty kształcenia

Absolwent kursu zna:

  • przepisy prawa w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych,
  • procedury ewakuacji obowiązujące na imprezach,

oraz potrafi:

  • poprawnie wylegitymować uczestników imprezy,
  • udzielić pierwszej pomocy osobie poszkodowanej.
sluzbaiip01
sluzbapii02

Warunki uczestnictwa

Szkolenie jest obowiązkowe dla kandydatów na członków służb porządkowych i służb informacyjnych imprezy masowej.

Wymagane jest:

  • ukończenie 18 lat,
  • oświadczenie o niekaralności,
  • obywatelstwo polskie lub krajów unii europejskiej.

Czas trwania

8 godzin lekcyjnych

Zapisy

Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.