Cele szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności sprawnego, szybkiego i bezpiecznego posługiwania się pałką teleskopową. Kurs pozwala na opanowanie i doskonalenie umiejętności w różnych sytuacjach.

Efekty kształcenia

Absolwent kursu zna:

 • budowę pałki teleskopowej,
 • pojęcie środków przymusu bezpośredniego oraz zakres i ograniczenia ich używania,
 • ustawowe uprawnienia pracownika ochrony oraz zasady odpowiedzialności cywilnej i karnej pracownika ochrony.

Absolwent szkolenia potrafi:

 • trzymać pałkę teleskopową oburącz nachwytem i podchwytem,
 • rozkładać pałkę teleskopową metodą rotacyjną i metodą wahadłową,
 • przyjmować właściwe pozycje posługując się pałką teleskopową,
 • wykonywać bloki za pomocą pałki teleskopowej,
 • stosować złożone techniki posługiwania się pałką teleskopową w walce z wykorzystaniem dźwigni i ucisków,
 • wykonywać uderzenia pałką teleskopową w umięśnione części ciała.
PIOTR_1 kopia

Warunki uczestnictwa

W kursie może brać udział każdy, kto:

 • posiada wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
 • ukończył 21 lat,
 • posiada obywatelstwo polskie,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych
 • posiada minimum średnie wykształcenie.

Czas trwania

6 godzin lekcyjnych

Zapisy

Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.