Cele szkolenia

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności teoretycznych i praktycznych w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia zgodnie z programem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 stycznia 2016 r.

Efekty kształcenia

Absolwent szkolenia zna:

  • przepisy prawa w zakresie ochrony osób i mienia,
  • zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
  • zasady zachowania bezpieczeństwa podczas stosowania środków przymusu bezpośredniego

oraz potrafi:

  • skutecznie stosować techniki samoobrony oraz techniki interwencyjne,
  • używać broni palnej i środków przymusu bezpośredniego w sposób bezpieczny dla siebie  innych,
  • udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej.
Security Companies in NYC
how-to-become-a-security-guard-810x380

Warunki uczestnictwa

Kurs kierowany jest do pracowników ochrony, którzy posiadają wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i mienia i potrzebują odbyć szkolenie doskonalące celem przedłużenia wpisu.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

  • spełnienie wszystkich kryteriów, które są wymagane na szkolenie kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej,
  • ukończenie szkolenia kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej.

Czas trwania

40 godzin lekcyjnych

Zapisy

Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.