Cele szkolenia

Nabycie umiejętności oraz uprawnień do wykonywania zadań kierownika do spraw bezpieczeństwa na imprezach masowych zgodnie z wymogami jakie powinni spełniać Kierownik ds. Bezpieczeństwa, Służby porządkowe i Służby informacyjne z dnia 30 sierpnia 2011 r. Dz. u. Nr 183, poz. 1087 z późn. zm. Kurs pozwala na nabycie umiejętności i wiedzy, które są niezbędne do wykonywania zadań kierownika ds. bezpieczeństwa.

Efekty kształcenia

Absolwent szkolenia zna:

  • przepisy dotyczące bezpieczeństwa imprez masowych
  • zadania, uprawnienia i obowiązki poszczególnych służb na imprezie masowej,
  • procedury ewakuacji

oraz potrafi:

  • sporządzić dokumentację na potrzeby wydania zezwolenia
  • rozmieścić służby organizatora na obiekcie w zależności od rodzaju imprezy i charakteru zagrożeń,
  • zabezpieczyć imprezę pod kątem medycznym, sanitarnym i przeciwpożarowym.
kierownik03
Portrait of confident mature security guard standing arms crossed outside building

Warunki uczestnictwa

Szkolenie kierowane jest dla kandydatów na kierowników do spraw bezpieczeństwa na imprezach masowych a także dla kandydatów na członków służb porządkowych i służb informacyjnych imprezy masowej.

Wymagane jest:

  • ukończenie 21 lat,
  • oświadczenie o niekaralności,
  • obywatelstwo polskie lub krajów unii europejskiej.

Czas trwania kursu

50 godzin lekcyjnych

Zapisy

Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.