Proponujemy Państwu szeroki wachlarz szkoleń dedykowanych pracownikom administracji publicznej. Zespół Millenium przeprowadza swoje szkolenia w sposób innowacyjny, w formie warsztatów, w celu zapewnienia jak najefektywniejszych rezultatów kształcenia. Szkolenia mają na celu podniesienie kwalifikacji pracowników jednostek budżetowych.

 

– Kodeks Postępowania Administracyjnego
– Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
– Agencje pracy tymczasowej
– Istota i praktyka funkcjonowanie CEIDG
– Klient w urzędzie
– Marketing w sektorze publicznym
– Mowa ciała i komunikacja niewerbalna pracowników urzędów państwowych
– Ochrona własności intelektualnej
– Planowanie zamówień publicznych
– Platforma EPUAP
– Pomoc publiczna w kontekście funduszy unijnych
– Poprawne redagowanie pism urzędowych
– Prawo zamówień publicznych
– RODO
– Redagowanie pism w postępowaniu administracyjnym
– Rozpoczynanie i prowadzenie działalności gospodarczej