Cele szkolenia

Kurs kierowany jest do osób, które pracują lub chcą rozpocząć pracę w charakterze Inspektora ochrony danych osobowych. Celem kursu jest przekazanie uczestnikom wiedzy, umożliwiającej przystosowanie procesów przetwarzania danych osobowych do RODO.

Efekty kształcenia

Absolwent kursu będzie znał i potrafił:

  • zastosować obowiązujące przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych w praktyce,
  • samodzielnie tworzyć pełną dokumentację związaną z przetwarzaniem danych osobowych,
  • samodzielnie przeprowadzić i udokumentować analizę i ocenę zagrożeń i ryzyka bezpieczeństwa danych w ich jednostkach organizacyjnych,
  • rejestrować zbiory w GIODO,
  • aktualizować zgłoszenia zbiorów przygotować się do wdrożenia wytycznych określonych w Rozporządzeniu ogólnym Parlamentu Europejskiego i Rady.

Warunki uczestnictwa

  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie średnie.

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych

Zapisy

Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.