Świadczymy usługi z wielu dziedzin prawa! Porady prawne są realizowane wyłącznie przez wykwalifikowaną kadrę, nasz zespół posiada wykształcenie prawnicze i wieloletnie doświadczenie.

PRAWO CYWILNE

Udzielamy porad prawnych z zakresu:

– Odszkodowań (wypadki komunikacyjne, wypadki przy pracy, błędy w sztuce medycznej)
– Działu spadków, zachowku, testamentów, dziedziczenia, stwierdzenia nabycia spadku, wydziedziczenia
– Zasiedzenia, zniesienia współwłasności, służebności
– Umów cywilnoprawnych w tym.in.: zlecenie, świadczenie usług,
– Spraw o zapłatę
– Wszelkich spraw związanych z wykonaniem, niewykonaniem, nienależytym wykonaniem umów i zobowiązań.

SPRAWY RODZINNE

Zajmujemy się między innymi:
– Rozwodami – sporządzamy wszelkiego rodzaju pisma procesowe: wnioski i pozwy o separację, pozwy rozwodowe z orzekaniem o winie i bez orzekania, o orzeczenie nieważności małżeństwa i inne
– Alimentami – zasądzenie alimentów, zmiana wysokości alimentów (podwyższenie lub obniżenie), uchylenie obowiązku płacenia alimentów na rzecz dzieci, byłych małżonków i innych członków rodziny
– Uregulowaniem kontaktów z dziećmi – pomagamy w ustaleniu zakresu opieki nad dziećmi parom pozostającym w separacji, w trakcie oraz po rozwodzie. Ponadto zajmujemy się sprawami o przysposobienie, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
– Podziałem majątku wspólnego

 

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Udzielamy porad prawnych z zakresu:
– Gospodarki nieruchomościami
– Lokali komunalnych
– Świadczeń socjalnych
– I innych spraw administracyjnych

Sporządzamy:
– Odwołania od decyzji administracyjnych
– Odwołania do SKO
– Pisma do urzędu skarbowego i zakładu ubezpieczeń
– Pisma do inspektoratu nadzoru budowlanego
– Skargi do WSA, NSA
– Inne wnioski, skargi, odwołania, zażalenia i wszelkie pisma w toku postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego