Szkolenia wstępne

Szkolenie dla nowych pracowników, dla wszystkich grup zawodowych.

Szkolenia okresowe

Szkolenie BHP prowadzone cyklicznie, dla wszystkich grup zawodowych.

Szkolenia PPOŻ

Szkolenie dla pracowników wyznaczonych do zwalczania pożarów.

Pierwsza pomoc przedlekarska

Przygotowanie teoretyczne i praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy.