Kurs Kadry i płace

Kadry i Płace w różnych wariantach:

 • Kadry i Płace podstawy
 • Kadry i płace z obsługą programów Optima i Płatnik od podstaw
 • Kadry i płace z obsługą programów Optima i Płatnik dla średniozaawansowanych
 • Kadry i płace z obsługą programów Optima i Płatnik z podstawami księgowości od podstaw.
 • Kadry i płace z obsługą programów Optima i Płatnik z podstawami księgowości od podstaw. Dla średniozaawansowanych.
 • Kadry i Płace z obsługą programów Optima i Płatnik z elementami rachunkowości i księgowości. Tryb indywidualny od podstaw.

Liczba godzin usługi: zależna od potrzeb, stopnia zaawansowania, zazwyczaj kilkadziesiąt

Grupa docelowa:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących uzyskać kwalifikacje w zakresie kadr i płac. Szkolenie może być  prowadzone w trybie indywidualnym od podstaw, lub grupowo.

Cele szkolenia:

Zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych  wymaganych do pracy w działach kadr i płac, również z wykorzystaniem programów komputerowych  PŁATNIK oraz OPTIMA. 

Efekty kształcenia:

Uczestnik kursu wie, w jaki sposób oraz potrafi:

 • prowadzenie dokumentacji pracowniczą, 
 • rozliczanie pracowników z Urzędem Skarbowym i ZUS-em, 
 • korzystanie z programów PŁATNIK oraz OPTIMA, 
 • rozliczanie czasu pracy, 
 • naliczanie wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia, 
 • obliczanie wynagrodzenia za urlop, czas choroby, odprawę, ekwiwalenty pieniężne za urlop,  czas choroby, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, 
 • pracowanie w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych, 
 • archiwizacja akta osobowe.

Zainteresowany? Skontaktuj się z nami za pomocą formularza.