Kurs samoobrony

Samoobrona - różne zastosowania, kilka części

Szkolenie Prawo pracy kierowane jest do właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw MŚP, pracowników MŚP zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych, pracowników MŚP objętych planami związanymi z awansem, tj. osoby planowane do objęcia stanowiska kierowniczego oraz wszystkich tych, którzy chcieliby podnieść swoje kwalifikacje i zdobyć wiedzę z zakresu prawa pracy. Szkolenia Prawo pracy odbywają się w formie online lub stacjonarne

Ilość godzin: 45

Grupa docelowa:

Szkolenie kierowane jest do osób dorosłych, które chcą nabyć wiedzę i umiejętności w zakresie samoobrony. Jak również w zakresie rozpoznawania zagrożenia, działania w sytuacjach niebezpiecznych, aspektów prawnych samoobrony, warunków obrony koniecznej.

 

Cele szkolenia:

Kurs przygotowujący do nabycia umiejętności w zakresie samoobrony, obrony koniecznej, działań w sytuacji zagrożenia.

Efekty kształcenia:

Uczestnik szkolenia zna i potrafi:

  • techniki poruszania się w walce
  • postawy samoobrony
  • chwyty transportowe
  • techniki uwalniania się z chwytów i ataków
  • aspekty prawne obrony koniecznej

Zainteresowany? Skontaktuj się z nami za pomocą formularza.