Kurs Kadry i płace z obsługą programów Optima i Płatnik, z elementami księgowości

Cel biznesowy:

Szkolenie pozwala na zdobycie nowego zawodu w dziedzinie kadr i płac oraz księgowości. 

Liczba godzin usługi: 55

Grupa docelowa:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących uzyskać kwalifikacje w Grupa docelowa usługi:  zakresie kadr i płac oraz księgowości.  Szkolenie prowadzone jest w trybie indywidualnym od podstaw.  

 

Cele szkolenia:

Zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych  wymaganych do pracy w działach kadr i płac, również z wykorzystaniem programów komputerowych  PŁATNIK oraz OPTIMA. 

Efekty kształcenia:

Uczestnik kursu wie, w jaki sposób oraz potrafi:

  • prowadzenie dokumentacji pracowniczą, 
  • rozliczanie pracowników z Urzędem Skarbowym i ZUS-em, 
  • korzystanie z programów PŁATNIK oraz OPTIMA, 
  • rozliczanie czasu pracy, 
  • naliczanie wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia, 
  • obliczanie wynagrodzenia za urlop, czas choroby, odprawę, ekwiwalenty pieniężne za urlop,  czas choroby, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, 
  • pracowanie w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych, 
  • archiwizacja akta osobowe.

Zainteresowany? Skontaktuj się z nami za pomocą formularza.