obowiązkowe szkolenia bhp

BHP pracodawcy i szkoleniowcy

Szkolenia obowiązkowe dla każdego pracodawcy i osoby zarządzającej pracownikami. Obowiązują szkolenia wstępne jak i okresowe.
Dostępny e-learning

bhp2

BHP różne grupy zawodowe

Szkolenia obowiązkowe dla każdej pracującej osoby. Za szkolenia BHP odpowiada pracodawca. Przy zatrudnieniu obowiązuje szkolenie wstępne, a następnie szkolenia okresowe.
Dostępny e-learning

Pierwsza pomoc BHP

Pierwsza pomoc

Kurs dedykowany jest dla pracowników firm i osób fizycznych pragnących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczestnik posiądzie wiedzę i kompetencje, by ocenić stan osób poszkodowanych, rozpoznać stan zagrożenia życia oraz przeprowadzić Resuscytacje Krążeniowo Oddechową.
Dostępny e-learning

Pierwsza pomoc z AED

Pierwsza pomoc z AED

Uczestnicy uczą się metod rozpoznawania zatrzymania oddechu oraz utraty przytomności. Poznają podstawy resuscytacji krążeniowo-oddechowej z wykorzystaniem sprzętu dostępnego w podstawowej, samochodowej apteczce, a także ćwiczą scenariusze wykorzystania przenośnego defibrylatora zewnętrznego AED.
Dostępny e-learning

Pierwsza pomoc z AED i p. poż

Pierwsza pomoc z AED i Ppoż.

Szkolenia ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, przeznaczone dla pracowników wyznaczonych do wykonywania czynności w zakresie zwalczania pożarów oraz ewakuacji pracowników, stosownie do przepisów o ochronie przeciwpożarowej.Oraz nauka użycia defibrylatora AED , przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo oddechowej, pozycja bezpieczna.
Dostępny e-learning

kurs P.poż BHP

Ppoż.

Dzięki dostosowaniu programu szkolenia do konkretnej branży, a nawet stanowiska – zmniejszamy ryzyko zawodowe. Odpowiednie przeszkolony pracownik zawsze będzie wiedział, jak bezpiecznie wydostać się z miejsca pożaru i w miarę możliwości ochronić mienie zakładu pracy.
Dostępny e-learning

Dyrektor

Dominika Kaczmarczyk-Żółciak
Tel: 731-200-001
E-mail: biuro@millenium.edu.pl

Godziny otwarcia

Pon.-pt. 9:00 – 17:00